จานดาวเทียม TO SAT เชียงใหม่ จานเล็ก ปิคนิค เคลื่อนที่ ไม่ต้องติดตั้ง

จานดาวเทียม ที โอ แซท 


ไม่ต้องพึ่งช่าง
ไม่ต้องติดตั้ง
ไม่เป็นก็ค่อยๆทำ

เพราะ

มันไม่ยาก

จานใบเล็ก วางที่ไหนก็ได้ เพราะมีฐานติดมาให้

หมดปัญหาสำหรับคนอยู่หอแล้วเจ้าของหอไม่ให้ติดตั้ง

หรือ ไปเที่ยวแล้วอยากดูทีวี

หรือ ไปขายของตามที่ต่างๆอยากเอาทีวีไปดูด้วย

หรือ....อยากดูทีวี...

เอาจานทีโอแซทไปวางได้เลย 

 หมายเหตุข้อความข้างบนเป็นข้อความชวนเชื่อ 
การจะปรับได้อย่างง่ายดายต้องฝึกฝนพอสมควร
และเข้าใจในข้อแม้พื้นฐานของการตั้งจานดาวเทียม